Buzëqeshni sepse është sadaka

Pejgamberi salAllahu alejhi we selam na paralajmëron: ”Mos mendo të pavlerë asnjë nga veprat e mira, qoftë edhe të takosh vëllain tënd (në fe) me fytyrë të qeshur.” (Hakimi dhe Bejhekiu). Në hadithin tjetër, Muhammedi salAllahu alejhi we selam buzëqeshjen e krahason me sadakanë duke na nxitur që këtë sadakë gjithnjë ta japim: ”Buzëqeshja vëllait …

Nëse shihni formë katrore të formuar në sipërfaqen e ujit largohuni dhe paralajmëroni të tjerët menjëherë

Nga të gjitha rreziqet e mundshme në oqean është një gjë që ne nuk flasim aq shumë për të: valët katrore. Ky fenomen natyror quhet “det i kryqëzuar” dhe ndërkohë që është mahnitëse për të parë atë mund të jetë jashtëzakonisht e rrezikshme për këdo që është kapur në të, duke përfshirë anije, surfista dhe …

Brenda 3 orëve shqiptarët në Zvicër grumbullojnë mbi 1 milion franga për ndërtimin e xhamisë

Gjatë një mledhjeje të mbajtur mbrëmë, shqiptarët që jetojnë dhe veprojnë në Zvicër kanë grumbulluar 1 184 000 franga për ndërtimin e xhamisë “Buhara Sultgen’ njofton PaCensurë. Kryetari i xhamisë Mustafa Saliu thekson se shifra ka kaluar të gjithë parashikimet e grupit të punës të cilët ishin iniciatorë të kësaj mledhjeje. “Pas marjes së lejes …

Kush arrin nga namazi një rekat ai e ka arritur namazin

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu: Nga Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem se ka thënë: “Kush arrin nga namazi një rekat ai e ka arritur namazin.” Hadith autentik (524) Transmeton Buhariu (580), Muslimi (607), Ebu Daudi (1121), Ibën Maxhe (1122), Nesaiu (552-556) dhe “Tuhfeh” (15143). Ebu Musa Tirmidhiu (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: Ky hadith …

Të ankuarit nga shkaku i sëmundjeve

Nëse një njeri qan nga shkaku i sëmundjes dhe bisedon me të afërmit e tij rreth sëmundjes, a konsiderohet qarja dhe biseda e tij si kundërshtimim i Caktimit të Allahut dhe mospajtim me vendimin e Tij, duke pasur parasysh që qarja ndodh në mënyrë të pavullnetshme? Përgjigje: Qarja me lot, por pa zë, është e lejuar …

A lejohet të bëjnë një Kurban tre vëllezër?

Tre vëllezër të martuar jetojnë në të njëjtën shtëpi dhe secili prej tyre ka burimet e tij financiare, a mjafton vetëm një kurban për të gjithë ata, apo duhet që secili prej tyre të bëjë kurban? “ Nëse ushqimi i tyre është i përbashkët, atëherë mjafton vetëm një kurban për ata të gjithë dhe më …