Shpërblimi për atë që mbjellë pemë!

Janë përcjellë shumë hadithe, që e nxisin njeriun të merret me këtë punë. Prej këtyre haditheve mund të përmendim hadithin, që gjëndet në të dy librat e saktë, ku Profeti (alejhi selam) thotë: “Çdo musliman që mbjellë apo lëron diçka dhe prej saj ushqehen shpendët, njerëzit apo kafshët, për çdo gjë atij do t’i quhet …

Përgjigja më interesante e sahabëve në pyetjen e Pejgamberit alejhi selam…!?

Përgjigja më interesante e sahabëve në pyetjen e Pejgamberit alejhi selam…!? A dini se cila ishte përgjigja më interesante e sahabëve në pyetjen e Pejgamberit salAllahu alejhi we selam, që për kuriozitet dhe nxitje ua parashtroi atyre.Një herë Pejgamberi salAllahu alejhi we selam kishte parashtruar një pyetje para sahabëve (shokëve të tij) e që ishte: …

Të ndryshuarit e së keqes me zemër

Transmetohet nga Ebij Seijd elhuderij se ka thënë: “Kam dëgjuar, Pejgamberin salallahu alejhi ue selem duke thënë: “Kush sheh nga ju ndonjë te keqe, le ta ndryshojë me dorën e tij. E, nëse nuk mundet, me gjuhën e tij; e nëse nuk mundet, me zemrën e tij, e ky është imani më i dobët.” Shënon …

Katër gjëra e bëjnë jetën e njeriut të lumtur (në këtë botë)

Sad ibn Ebi Uekasi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Katër gjëra përbëjnë lumturinë (në këtë botë): gruaja e ndershme, shtëpia e gjerë, fqinji i mirë dhe mjeti i rehatshëm i udhëtimit. Ndërsa katër gjëra të tjera përbëjnë fatkeqësinë: fqinji i keq, gruaja e pandershme, banesa e ngushtë …

Mjeksia nuk e shëroi,por u shërua!

Në një dhomë me tre shtretër te bardhe një njeri me vetëdije te humbur qëndronte aty në mes duke mos ndier fare aparatet e frymëmarrjes, të të rrahurave të zemrës dhe aparatet tjera te mjekësisë.Plot një vit duke mos munguar as edhe një dite te vetme, këtë te sëmurë e vizitonte një grua me një …

Pse Leh Qeni Në Momentin Kur Thërritet Ezani?

Përgjigje: I Dërguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) na ka urdhëruar që të kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga shejtani i mallkuar, në momentin kur dëgjojmë të lehurën e qenit, sepse ai sheh atë që ne nuk e shohim.Muslimani, duhet të veprojë atë që i është lejuar, ndërsa e lehura e qenit kur dëgjon ezanin, …