KATËR GJËRA ZGJIDHEN ME KATËR TË TJERA

KATËR GJËRA ZGJIDHEN ME KATËR TË TJERA – E para: Nëse je sprovuar me dashurinë ndaj epsheve. Zgjidhja: Rishikoji marrëdhëniet e tua me namazin. Argumenti: “Pas atyre erdhën brezni, që e braktisën faljen e namazit dhe ndoqën epshet e veta. (Merjem: 59) – E dyta: Nëse ndien se nuk ke sukses dhe ndihesh i palumtur. …

NGA FRYTET E IMANIT

NGA FRYTET E IMANIT 1. Besimtarit i jepet jetë të bukur. 2. Besimtari është nën mbrojtjen e Allahut. 3. Përmirësimi i trashëgimtarëve. 4. Zgjerimi në risk. 5. Arritja e dashurisë së Allahut dhe kënaqësisë së Tij. 6. Siguri në të dy botët. 7. Shijimi i ëmbëlsisë dhe kënaqësisë në adhurime. Nga arabishtja: Irfan JAHIU

NGA FRYTET E IMANIT

NGA FRYTET E IMANIT 1. Besimtarit i jepet jetë të bukur. 2. Besimtari është nën mbrojtjen e Allahut. 3. Përmirësimi i trashëgimtarëve. 4. Zgjerimi në risk. 5. Arritja e dashurisë së Allahut dhe kënaqësisë së Tij. 6. Siguri në të dy botët. 7. Shijimi i ëmbëlsisë dhe kënaqësisë në adhurime. Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Brenda 3 orëve shqiptarët në Zvicër grumbullojnë mbi 1 milion franga për ndërtimin e xhamisë

Gjatë një mledhjeje të mbajtur mbrëmë, shqiptarët që jetojnë dhe veprojnë në Zvicër kanë grumbulluar 1 184 000 franga për ndërtimin e xhamisë “Buhara Sultgen’ njofton PaCensurë. Kryetari i xhamisë Mustafa Saliu thekson se shifra ka kaluar të gjithë parashikimet e grupit të punës të cilët ishin iniciatorë të kësaj mledhjeje. “Pas marjes së lejes …

A lejohet të bëjnë një Kurban tre vëllezër?

Tre vëllezër të martuar jetojnë në të njëjtën shtëpi dhe secili prej tyre ka burimet e tij financiare, a mjafton vetëm një kurban për të gjithë ata, apo duhet që secili prej tyre të bëjë kurban? “ Nëse ushqimi i tyre është i përbashkët, atëherë mjafton vetëm një kurban për ata të gjithë dhe më …

Çfarë sevapi te madh ka dhënia e ujit

Transmetohet nga Ebu Hurejra -radiallahu anhu- se ka thënë: “Nuk ka sadaka më të madhe në shpërblim se sa uji”[1]. Transmetohet nga Enesi -radiallahu anhu- se: “Seadi erdhi tek profeti -alejhi selam- dhe i tha: Nëna ime vdiq dhe nuk la porosi, ai i bën dobi asaj të jap sadaka për të? Ai i tha: …