MIRËSIA ÇDOHERË E JEP FRYTIN E SAJ

MIRËSIA ÇDOHERË E JEP FRYTIN E SAJ Rrëfehet për një mbret në të kaluarën se kishte vendosur që ti japë dhuratë 400 dinarë çdokujt që e thotë një fjalë të mirë. Kështu që një ditë mbreti del me ushtarët e vet nëpër qytet dhe e takon një bujk nëntëdhjetëvjeçar i cili ishte duke e mbjellë …

Lutje të mira Kur’anore

> Lutje të mira Kur’anore Lutje të mira Kur’anore – “Zoti ynë, ne i kemi bërë padrejtësi vetes sonë, nëse Ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, atëherë do të jemi prej të humburve”. (El-A’raf: 23) – “O Zot, më fal mua, prindërit e mi, çdo besimtar që hyn në shtëpinë time dhe çdo besimtar …

A KA KUSH PENDOHET SOT(?)

A KA KUSH PENDOHET SOT(?) Vëllezër dhe motra, A ka kush pendohet sot tek Allahu? Nëse thua: Po, u pendova. -Të them: Nga çka u pendove? -(nëse)Thua: prej cdo gjëje. -Them: Nuk je i sinqert! Ai që thotë unë pendohem nga çdo gjë, dëshiron ta mashtroj Allahun! Vëllau im, më thuaj mua, nga cili mëkat …

KATËR GJËRA ZGJIDHEN ME KATËR TË TJERA

KATËR GJËRA ZGJIDHEN ME KATËR TË TJERA – E para: Nëse je sprovuar me dashurinë ndaj epsheve. Zgjidhja: Rishikoji marrëdhëniet e tua me namazin. Argumenti: “Pas atyre erdhën brezni, që e braktisën faljen e namazit dhe ndoqën epshet e veta. (Merjem: 59) – E dyta: Nëse ndien se nuk ke sukses dhe ndihesh i palumtur. …

NGA FRYTET E IMANIT

NGA FRYTET E IMANIT 1. Besimtarit i jepet jetë të bukur. 2. Besimtari është nën mbrojtjen e Allahut. 3. Përmirësimi i trashëgimtarëve. 4. Zgjerimi në risk. 5. Arritja e dashurisë së Allahut dhe kënaqësisë së Tij. 6. Siguri në të dy botët. 7. Shijimi i ëmbëlsisë dhe kënaqësisë në adhurime. Nga arabishtja: Irfan JAHIU