Ndikimi i ushqimit haram

Ndikimi i ushqimit haram Ka thënë shejh El feuazan në lidhje me ajetin kuranor: “ O ju të Dërguar, hani nga ushqimet e mira, të lejuara dhe veproni vepra të mira!” Ky ajet tregon se ushqimi hallall, i lejuar e ndihmon besimtarin në kryerjen e veprave të mira dhe i bën ato të pranuara nga …

PËRMIRËSOJI VEPRAT E TUA

PËRMIRËSOJI VEPRAT E TUA Mos harro… Ka mundësi që vetë me dorën tënde e vendos orën e dorës… dhe atë nga ti e largon trashëgimtari yt. Ka mundësi që ti vetë e mbyll derën e makinës tënde… dhe atë e çel punëtori i ndihmës së shpejtë. Ka mundësi që ti vetë i mbërthen pullat e …

Si ti shkundësh mëkatet si gjethet e pemës

Nga Enes ibn Maliku (Allahu qofte i kenaqur me te) përcillet të ketë thënë: “I Dërguari i Allahu (alejhi selam) kaloi pranë një peme të cilës i ishin tharë gjethet. Pasi e goditi atë me shkopin e tij dhe gjethet e saj u shkundën, ai tha: “Vërtetë, fjalët: elhamdulil-lah (lavdia dhe falënderimi janë për Allahun), …

MIRËSIA ÇDOHERË E JEP FRYTIN E SAJ

MIRËSIA ÇDOHERË E JEP FRYTIN E SAJ Rrëfehet për një mbret në të kaluarën se kishte vendosur që ti japë dhuratë 400 dinarë çdokujt që e thotë një fjalë të mirë. Kështu që një ditë mbreti del me ushtarët e vet nëpër qytet dhe e takon një bujk nëntëdhjetëvjeçar i cili ishte duke e mbjellë …

Lutje të mira Kur’anore

> Lutje të mira Kur’anore Lutje të mira Kur’anore – “Zoti ynë, ne i kemi bërë padrejtësi vetes sonë, nëse Ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, atëherë do të jemi prej të humburve”. (El-A’raf: 23) – “O Zot, më fal mua, prindërit e mi, çdo besimtar që hyn në shtëpinë time dhe çdo besimtar …