ISLAMI ËSHTË VEPËR, E JO VETËM FJALË

ISLAMI ËSHTË VEPËR, E JO VETËM FJALË Imami dha selam dhe e përfundoi namazin e akshamit. Ishte imam në njërën nga xhamitë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Menjëherë pas namazit iu afrua një njeri, trupmadh e zeshkan dhe mori prej tij leje që ta marrë mikrofonin në dorë dhe iu drejtua xhematit. Ishte hera …

5 shenjat e Kiametit

Përhapja në masë e imoralitetit nga shenjat paraprirëse të ndodhisë së Kiametit Ka thënë profeti Muhamed alejhi selam: “ Nga shenjat e Kiametit është largimi i diturisë, përhapja e injorancës, pirja në masë e alkoolit dhe përhapja e madhe e imoralitetit.” Buhariu dhe Muslimi

Dy gjëra i urren i biri i Ademit:

Profeti, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ka thënë: “Dy gjëra i urren i biri i Ademit. E urren vdekjen, e vdekja është më e mirë për të se sa fitneja (sprovat e ndryshme) dhe e urren pakësimin e pasurisë, e pasuria e paktë ka llogari të paktë!”