Katër gjëra e bëjnë jetën e njeriut të lumtur (në këtë botë)

Sad ibn Ebi Uekasi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Katër gjëra përbëjnë lumturinë (në këtë botë): gruaja e ndershme, shtëpia e gjerë, fqinji i mirë dhe mjeti i rehatshëm i udhëtimit. Ndërsa katër gjëra të tjera përbëjnë fatkeqësinë: fqinji i keq, gruaja e pandershme, banesa e ngushtë …

Mjeksia nuk e shëroi,por u shërua!

Në një dhomë me tre shtretër te bardhe një njeri me vetëdije te humbur qëndronte aty në mes duke mos ndier fare aparatet e frymëmarrjes, të të rrahurave të zemrës dhe aparatet tjera te mjekësisë.Plot një vit duke mos munguar as edhe një dite te vetme, këtë te sëmurë e vizitonte një grua me një …

Pse Leh Qeni Në Momentin Kur Thërritet Ezani?

Përgjigje: I Dërguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) na ka urdhëruar që të kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga shejtani i mallkuar, në momentin kur dëgjojmë të lehurën e qenit, sepse ai sheh atë që ne nuk e shohim.Muslimani, duhet të veprojë atë që i është lejuar, ndërsa e lehura e qenit kur dëgjon ezanin, …

Kush E Thotë Këtë Lutjë I Falen Mëkatet E Kaluara!!

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kur imami thotë “semiAllahu limen hamideh” thoni: Allahumme rabena lekel hamd, sepse kujt i përputhet fjala e tij me fjalën e engjëjve, i falen atij mëkatet e kaluara.” Në një transmetim tjetër: “Thoni: Rabbena ue lekel hamd.” E …

LARJA PAS MARRËDHËNIEVE INTIME

Është e obligueshme larja pas marrëdhënieve intime. Në të vërtetë, pasi të vijë deri te prekja (takimi) e organeve gjenitale, qoftë edhe pa ejakuluar, larja ose gusli bëhen të obligueshme. Larja mund të bëhet bashkarisht, ashtu siç e ka bërë i Dërguari i Allahut, s.a.v.s. në transmetimin të cilin e përcjell Ajsheja r.a.: “Jam larë …