Buzëqeshni sepse është sadaka

Pejgamberi salAllahu alejhi we selam na paralajmëron: ”Mos mendo të pavlerë asnjë nga veprat e mira, qoftë edhe të takosh vëllain tënd (në fe) me fytyrë të qeshur.” (Hakimi dhe Bejhekiu). Në hadithin tjetër, Muhammedi salAllahu alejhi we selam buzëqeshjen e krahason me sadakanë duke na nxitur që këtë sadakë gjithnjë ta japim: ”Buzëqeshja vëllait …

Keto semundje moderne gjenezen e kane ketu

Nga semundjet dhe simptomat qe shfaqen si rezultat i veprave djallzore si magjia msyshi apo ograku, jane depresioni, ankthi i tepruar, pagjumesia, anoreksia, apatia, keputja e trupit(sidomos tek pjesa e poshtme e kembeve), kokedhembjet, problemet me lukthin, endrrat shqetesuese si dhe britmat ne gjume, kercitja e dhembeve ne gjume apo zgjimi i shpeshte gjate nates, …

”3.600” Sevape brenda vetëm katër minutave

Këto sevape mund t’i fitosh nëse Allahu ta mundëson t’i falësh dy rakate duha (namaz i paraditës). Për këto dy rekate të nevojiten rreth katër minuta dhe fiton 3.600 sevape. Ebu Dherri, radijallahu anhu, transmeton se i Dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem, ka thënë: ”Për çdo nyje të trupit duhet të jepet sadaka. …

O Allah na jep shërim që shëron çdo sëmundje!

Lutjet e shërimit Uthman ibën As eth-Thekafiu iu ankua Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, për dhimbjen që kishte në trup që nga dita që jam bërë musliman. Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, i tha:“Vëndo dorën në vendin ku të dhemb dhe thuaj: tre herë bismilah, pastaj shtatë herë thuaj:Eudhu bil-lahi ve kudretihi min sherri ma …

Çdo njeri ka dy melekë të cilët e ruajnë

All-llahu i Madhërishëm thotë: “Për të është njësoj (në dijen e Tij) si ai që fsheh prej jush thënien, si ai që e shpreh haptazi, si ai që vepron fshehtas natën (në errësirë të natës) dhe si ai që vepron haptazi ditën. Ai (njeri) ka përcjellës një pas një, para tij dhe prapa tij, që …

Shpërblimi për atë që mbjellë pemë!

Janë përcjellë shumë hadithe, që e nxisin njeriun të merret me këtë punë. Prej këtyre haditheve mund të përmendim hadithin, që gjëndet në të dy librat e saktë, ku Profeti (alejhi selam) thotë: “Çdo musliman që mbjellë apo lëron diçka dhe prej saj ushqehen shpendët, njerëzit apo kafshët, për çdo gjë atij do t’i quhet …

Përgjigja më interesante e sahabëve në pyetjen e Pejgamberit alejhi selam…!?

Përgjigja më interesante e sahabëve në pyetjen e Pejgamberit alejhi selam…!? A dini se cila ishte përgjigja më interesante e sahabëve në pyetjen e Pejgamberit salAllahu alejhi we selam, që për kuriozitet dhe nxitje ua parashtroi atyre.Një herë Pejgamberi salAllahu alejhi we selam kishte parashtruar një pyetje para sahabëve (shokëve të tij) e që ishte: …

Të ndryshuarit e së keqes me zemër

Transmetohet nga Ebij Seijd elhuderij se ka thënë: “Kam dëgjuar, Pejgamberin salallahu alejhi ue selem duke thënë: “Kush sheh nga ju ndonjë te keqe, le ta ndryshojë me dorën e tij. E, nëse nuk mundet, me gjuhën e tij; e nëse nuk mundet, me zemrën e tij, e ky është imani më i dobët.” Shënon …