Hadithet qe flasin per shenjat e Dites se Gjykimit

Shenjat e vogla të Kijametit: 1- Dërgimi i profetit Muhamed a.s.. I Dërguari i Allahut a.s. ka lajmëruar se dërgimi i tij tregon se Kijameti është afruar dhe se ai është profeti i Orës së Kijametit. Në hadithin e transmetuar nga Sehli -Allahu qoftë i kënaqur me të- i Dërguari i Allahut a.s. thotë: “Unë …

Ndikimi i ushqimit haram

Ndikimi i ushqimit haram Ka thënë shejh El feuazan në lidhje me ajetin kuranor: “ O ju të Dërguar, hani nga ushqimet e mira, të lejuara dhe veproni vepra të mira!” Ky ajet tregon se ushqimi hallall, i lejuar e ndihmon besimtarin në kryerjen e veprave të mira dhe i bën ato të pranuara nga …

PËRMIRËSOJI VEPRAT E TUA

PËRMIRËSOJI VEPRAT E TUA Mos harro… Ka mundësi që vetë me dorën tënde e vendos orën e dorës… dhe atë nga ti e largon trashëgimtari yt. Ka mundësi që ti vetë e mbyll derën e makinës tënde… dhe atë e çel punëtori i ndihmës së shpejtë. Ka mundësi që ti vetë i mbërthen pullat e …

Si ti shkundësh mëkatet si gjethet e pemës

Nga Enes ibn Maliku (Allahu qofte i kenaqur me te) përcillet të ketë thënë: “I Dërguari i Allahu (alejhi selam) kaloi pranë një peme të cilës i ishin tharë gjethet. Pasi e goditi atë me shkopin e tij dhe gjethet e saj u shkundën, ai tha: “Vërtetë, fjalët: elhamdulil-lah (lavdia dhe falënderimi janë për Allahun), …