home Keshilla Islame Si duhet ta mbyll diten njeriu

Si duhet ta mbyll diten njeriu


Si duhet ta mbyll diten njeriu

Njerëzit e mirë, më parë, fillimin e ditës e shfrytëzonin për kete bote, fundin e saj për ahiretin (boten tjeter)!Kush e mbyll ditën me punë të mira, e gjithë dita i vlerësohet e mirë.

Ibnul Mubarek ka thënë: “Kush e mbyll ditën me përmendjen e Zotit, i shkruhet sikur e ka përmendur Zotin gjithë ditën”Prandaj, siç ka thënë Hasen el Basri:“Ata, vlerësonin më shumë fundin e ditës, sesa fillimin e saj” Në hadith transmetohet “Punët vlerësohen sipas përfundimit të tyre”!
Pra, kështu vlerësohet edhe dita e njeriut.Mirandi Shehaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *