home Dita e Gjykimit Pejgamberi i pare i cili do të vishet në Ditën e Gjy’kimit është ….

Pejgamberi i pare i cili do të vishet në Ditën e Gjy’kimit është ….

Pejgamberi i pare i cili do të vishet në Ditën e Gjy’kimit është ….

Pejgamberi i pare i cili do të vishet në Ditën e Gjy’kimit është ….

• Pejgamberi i pare i cili do të vishet në Ditën e Gjykimit është Ibrahimi alejhi selam…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *