home Hadithe Melekët ndërrohen në kohën e namazit të…

Melekët ndërrohen në kohën e namazit të…

Melekët ndërrohen në kohën e namazit të…

-Melekët ndërrohen në kohën e namazit të…

• Melekët ndërrohen në kohën e namazit të sabahut dhe të ikindisë,..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *