home Keshilla Islame Një rregull i rëndësishëm qe duhet ta mesosh

Një rregull i rëndësishëm qe duhet ta mesosh

Një rregull i rëndësishëm qe duhet ta mesosh

Nëse ndalesa e një të keqeje të shpie në një të keqe më të madhe dhe më të keqe sesa ajo atëherë mos e ndalo atë të keqe por ur’reje me zemrën tënde.

Imam ibn kajimi thotë:Ndalimi i së keqes është 4 llojesh:1- te zh’duket dhe të zëvendësohet me të kundërtën e saj.2- te pakësohet edhe pse nuk zh’duket e tëra.3- të zëvendësohet me një gjë tjetër, por që është po e njëjtë me të.4- të zëvendësohet me një gjë që është më e keqe se ajo.Atëherë dy të parat janë të ligjëruara, kurse e treta është çështje ixh’tihadi.Ndërsa e katërta është haram, e ndaluar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *