home Keshilla Islame Fjalët e mençura të Ebu Derdës

Fjalët e mençura të Ebu Derdës

Fjalët e mençura të Ebu Derdës

Një herë Ebu Derda – Allahu qoftë i kënaqur me të – iu drejtua banorëve të Damaskut me këto fjalë: “ Dëgjojeni vëllanë tuaj si këshillues për ju! A po grumbulloni çfarë nuk mund ta hani, shpresoni çfarë nuk mund ta realizoni dhe po ndërtoni çfarë nuk mund të banoni në të! Ku janë ata që jetuan para jush! Grumbulluan shumë, shpresuan gjatë dhe ndërtuan mjaft, por grumbullimi i tyre u zhduk , shpresa e tyre ishte mashtrim për ta dhe ndërtimimet e tyre varre për ta!”

Musanef Bin ebi Shejbe: 7/167

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *