home Uncategorized Çka do të bëjë Zoti ynë kur do ta takojmë?

Çka do të bëjë Zoti ynë kur do ta takojmë?

Është pyetur i Derguari i Allahut, sal-lallahu alejhi ve sel-lem “Çka do të bëjë Zoti ynë kur do ta takojmë?” “Do të dilni para Tij dhe fletat e juaja do t`i paraqiten Atij: asgjë nuk do të jetë e fshehur nga veprat e tua. Pastaj Allahu i Lartësuar me dorën e Tij do te marrë një grusht ujë dhe me të do të spërkasë drejt juve. Pasha Zotin tuaj, nuk do të gabojë asnjërin prej jush asnjë pikë ujë. Sa i përket muslimanëve, fytyrën e tij do ta bëjë gunë të bardhë, derisa mosbesimtarin do ta qëllojë në hundë, duke lënë në fytyrën e tij vulën e nënçmimit të zi sikur qymyri”

[Ahmedi “Musned”, 4/13.]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *