home Hadithe Është e çuditshme puna e besimtarit. Gjithë jeta e tij është hajr…

Është e çuditshme puna e besimtarit. Gjithë jeta e tij është hajr…

Profeti, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ka thënë: “Është e çuditshme puna e besimtarit. Gjithë jeta e tij është hajr. Nëse atij i vjen një e mirë, ai falënderon Zotin dhe merr shpërblim për këtë gjë. Nëse atij i bie një fatkeqësi, ai duron për hir të Zotit dhe përsëri shpërblehet për këtë gjë e kjo gjë ndodh vetëm me besimtarin.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *