home Hadithe 5 shenjat e Kiametit

5 shenjat e Kiametit

Përhapja në masë e imoralitetit nga shenjat paraprirëse të ndodhisë së Kiametit
Ka thënë profeti Muhamed alejhi selam:
“ Nga shenjat e Kiametit është largimi i diturisë, përhapja e injorancës, pirja në masë e alkoolit dhe përhapja e madhe e imoralitetit.”
Buhariu dhe Muslimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *