home Hadithe Kur njeriu vdes, i ndërpriten veprat e tij, përveçse nga tre gjëra:

Kur njeriu vdes, i ndërpriten veprat e tij, përveçse nga tre gjëra:

Profeti, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ka thënë: “njeriu vdes, i ndërpriten veprat e tij, përveçse nga tre gjëra: Sadakaja e rrjedhshme, dituria e dobishme prej së cilës përfitohet dhe një fëmijë i mbarë që lutet për të”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *