home Hadithe Pasha Atë në dorën e të Cilit është shpirti im!

Pasha Atë në dorën e të Cilit është shpirti im!

Profeti, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ka thënë: “Pasha Atë në dorën e të Cilit është shpirti im! Nuk do të hyni në Xhennet përderisa të besoni, e nuk keni besuar përderisa ta doni njëri tjetrin. A doni që t’ju tregoj një fshehtësi të cilën po e vepruat do ta doni njëri tjetrin? Përhapni selamin mes jush!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *