home Hadithe Kushë e bën këtë gjë njeriu,nuk e pengon asgjë atë të hyjë në Xhenet!

Kushë e bën këtë gjë njeriu,nuk e pengon asgjë atë të hyjë në Xhenet!

Kushë e bën këtë gjë njeriu,nuk e pengon asgjë atë të hyjë në Xhenet!

Profeti, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ka thënë: “Kush e lexon Ajetul Kursinë pas çdo namazi farz, nuk e pengon asgjë që të hyjë në Xhenet, përveç vdekjes.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *