Duaja Që Bënte Profeti Alejhi Selam Për Këtë Botë

Percjell Tirmidhiu nga Ibn Umeri – radijallahu anhu – se Profeti – alejhi selam – ka thene: “… Te lutem o Allah, mos e bej dynjane preokupimin tim kryesor!…” Ne kete hadith te sakte Profeti alejhi selam tregon qe lejohet per muslimanin te preokupohet per ceshtje te dynjase, por jo qe ajo te jete primare …

SubhanAllah Shkenca E Vërtetoi Këtë Që E Tha Aliu

Një grup çifutësh kishin dashur të provokojnë Aliun r.a.. Andaj në një moment kur Aliu ishte bërë gati që njerëzve t’ua falë namazin, çifuti deshi ta pyes Aliun r.a. me një pyetje të rëndë para se të dalë imam me qëllim që të mos jetë i qetë në namazin e tij. Anadaj erdhi te Aliu …

Pse Leh Qeni Në Momentin Kur Thërritet Ezani?

Përgjigje: I Dërguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) na ka urdhëruar që të kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga shejtani i mallkuar, në momentin kur dëgjojmë të lehurën e qenit, sepse ai sheh atë që ne nuk e shohim.Muslimani, duhet të veprojë atë që i është lejuar, ndërsa e lehura e qenit kur dëgjon ezanin, …

LARJA PAS MARRËDHËNIEVE INTIME

Është e obligueshme larja pas marrëdhënieve intime. Në të vërtetë, pasi të vijë deri te prekja (takimi) e organeve gjenitale, qoftë edhe pa ejakuluar, larja ose gusli bëhen të obligueshme. Larja mund të bëhet bashkarisht, ashtu siç e ka bërë i Dërguari i Allahut, s.a.v.s. në transmetimin të cilin e përcjell Ajsheja r.a.: “Jam larë …